Bądź uczestnikiem najlepszych szkoleń, jakie możesz sobie wyobrazić

Ciekawe, intrygujące, emocjonujące - właśnie takie są nasze szkolenia - prowadzone na najwyższym poziomie zapewniają, że przekazywana wiedza na długo zapada w pamięć ich uczestników.
Szkolenia prowadzimy w myśl zasady: „Teorii tyle ile potrzeba, dużo praktyki”.

Szkolenia wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne ogólne prowadzone w formie instruktażu,w trakcie którego pracownik uzyskuje, aktualizuje lub uzupełnia wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania pracy, zachowania w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.
Czas trwanie szkolenia: 3h po 45 min.

 

Szkolenia okresowe
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp zależy od rodzaju wykonywanej pracy i warunków w jakich jest wykonywana.

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata (a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne to co najmniej raz w roku)
  • pracownicy administracyjno biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat
  • pracownicy inżynieryjno – techniczni nie rzadziej niż raz na 5 lat
  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia: 8h / 16h po 45 min.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia obejmują tematy podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru w tym ewakuacja oraz postępowanie w czasie wypadku i podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Cashback